Nezanedbateľná úspora energie

V poslednom období sa čoraz viac dostáva do popredia ochrana životného prostredia. Ani nám to nie je jedno a chceme pre naše bývanie získavať energiu z obnoviteľných zdrojov. Ktoré z takýchto zariadení môžem financovať zo stavebného sporenia?

V Prvej stavebnej sporiteľni vás nečakajú žiadne obmedzenia. Všetky zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie sú aj účelom použitia. Vieme teda prefinancovať napr. fotovoltaické panely a veterné turbíny, ale aj slnečné kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu. A nielen to. Peniaze zo stavebného sporenia môžete použiť aj na všetky práce a materiály súvisiace s ich zabudovaním či inštaláciou. Podrobný zoznam všetkých účelov použitia nájdete na stránke www.pss.sk, v kanceláriách našich obchodných zástupcov, alebo vám ochotne poradia pracovníci Centra telefonických služieb na čísle 02/58 55 58 55.

Napíšte nám

Máte aj vy otázku súvisiacu so stavebným sporením v Prvej stavebnej sporiteľni? Radi vám odpovieme, stačí sa spýtať. Svoje otázky posielajte buď e-mailom na adresu doma@pss.sk, alebo poštou na adresu Prvá stavebná sporiteľňa (časopis DOMa), Bajkalská 30, P. O. Box 48, 829 48 Bratislava 25.