Prihlasovanie do moja PSS

Uzatvorila som si u vás online Sporenie Lišiak. Ako je zabezpečené a chránené prihlasovanie do môjho účtu? Marianna z Považskej Bystrice

Bezpečnosť služby „Moja PSS“ je pre nás veľmi dôležitá. Preto je prihlasovanie niekoľkostupňové. Prístup prebieha pomocou hesla a PID kódu, ktorý je vygenerovaný pri prvom prihlásení. Po zadaní týchto parametrov nasleduje ešte potvrdzujúca SMS s kódom na vami určené mobilné telefónne číslo, čo  predstavuje ďalší ochranný prvok. Popri tejto bezpečnostnej stratégii vám odporúčame dodržiavať aj na vašej strane základné pravidlá ako chrániť svoje prihlasovacie údaje pred tretími osobami. A teraz pre ešte jednoduchšie, bezpečnejšie a pohodlnejšie overovanie vašich operácií na portáli Moja PSS si môžete do svojho telefónu stiahnuť aj novú aplikáciu PSS SAFE. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky k Sporeniu Lišiak, kontaktujte pracovníkov nášho Centra telefonických služieb na čísle 02/58 55 58 55.

Napíšte nám

Máte aj vy otázku súvisiacu so stavebným sporením v Prvej stavebnej sporiteľni? Radi vám odpovieme, stačí sa spýtať. Svoje otázky posielajte buď e-mailom na adresu doma@pss.sk, alebo poštou na adresu Prvá stavebná sporiteľňa (časopis DOMa), Bajkalská 30, P. O. Box 48, 829 48 Bratislava 25.