Sporenie pre celú rodinu

Sme štvorčlenná rodina a chceli by sme v budúcnosti využiť stavebné sporenie na výstavbu domu. Zaujíma ma, či môžeme neskôr svoje sporiace zmluvy zlúčiť, či neprídeme o štátnu prémiu a čo nás to bude stáť?

Odporúčame vám, aby ste si sporili každý zvlášť na svoju zmluvu o stavebnom sporení. Môžete tak, po splnení vopred známych podmienok, každoročne získavať až štyri štátne prémie. Na každej zmluve získate aj úroky k vkladom a prémii, čo pre vás znamená zaujímavé celkové zhodnotenie.  V prípade, že budete chcieť využiť svoje sporenia v budúcnosti, napr. prostredníctvom úveru, môžete zmluvy bezplatne spojiť do jednej a spoločne použiť všetky finančné prostriedky, vrátane pripísaných štátnych prémií, pre zlepšenie svojho bývania.

Napíšte nám

Máte aj vy otázku súvisiacu so stavebným sporením v Prvej stavebnej sporiteľni? Radi vám odpovieme, stačí sa spýtať. Svoje otázky posielajte buď e-mailom na adresu doma@pss.sk, alebo poštou na adresu Prvá stavebná sporiteľňa (časopis DOMa), Bajkalská 30, P. O. Box 48, 829 48 Bratislava 25.