Sporenie pre deti

Rada by som sa poradila ohľadom zmlúv, ktoré sme v PSS uzatvorili našim deťom. Jedna zmluva je staršia ako 6 rokov a druhá je z roku 2015. Obom deťom pravidelne sporíme. Keďže sa od januára 2019 zmenili podmienky pre stavebné sporenie, ako je to, prosím, s dokladovaním a štátnou prémiou?

 

Keďže ste obe zmluvy o stavebnom sporení uzatvorili ešte pred rokom 2019, platia pre dokladovanie účelu pôvodné podmienky. To znamená, že  po 6 rokoch nemusíte pri rušení zmluvy predkladať žiadne doklady účelového použitia. Výška štátnej prémie je v tomto roku maximálne 70 € (2,5 % z ročných vkladov) a na jej získanie sa neskúma príjem zákonného zástupcu. Navyše, stále pre vás platí garancia od PSS – Extra istota až do výšky 10 000 €. A ešte jedna výhoda, sporenie Junior extra je možné kedykoľvek previesť z dieťaťa na rodiča a to bez poplatku.

Napíšte nám

Máte aj vy otázku súvisiacu so stavebným sporením v Prvej stavebnej sporiteľni? Radi vám odpovieme, stačí sa spýtať. Svoje otázky posielajte buď e-mailom na adresu doma@pss.sk, alebo poštou na adresu Prvá stavebná sporiteľňa (časopis DOMa), Bajkalská 30, P. O. Box 48, 829 48 Bratislava 25.