Syn plánuje svoje bývanie

Bývame v obci v rodinnom dome a máme k nemu veľký pozemok. Náš syn, hoci má iba 10 rokov, už teraz plánuje ako si raz na ňom postaví svoj vlastný dom. Je to ešte ďaleko, ale vieme mu nejako pomôcť?

Odporúčame uzatvoriť synovi zmluvu v tarife Junior extra. Vložené prostriedky zaujímavo zhodnotíte, pretože spojíte výhodné úročenie vkladov, s možnosťou získavať štátnu prémiu. Sporenie nie je časovo obmedzené, takže kedykoľvek po dosiahnutí plnoletosti bude mať váš syn pripravené peniaze na financovanie stavby. Ak splní podmienky, môže sa rozhodnúť pre stavebný úver. Má nízku úrokovú sadzbu, ktorá je garantovaná na celú dobu splatnosti. Alebo môže využiť úver na tzv. postupné financovanie výstavby domu, ktorý má svoje výhody. Po prvé, zábezpekou môže byť budúci rodinný dom a po druhé, peniaze z úveru uvoľňujeme postupne, ako stavba rastie. Viac informácií získate na www.pss.sk alebo si zavolajte do nášho Centra telefonických služieb na číslo 02/58 55 58 55.

Napíšte nám

Máte aj vy otázku súvisiacu so stavebným sporením v Prvej stavebnej sporiteľni? Radi vám odpovieme, stačí sa spýtať. Svoje otázky posielajte buď e-mailom na adresu doma@pss.sk, alebo poštou na adresu Prvá stavebná sporiteľňa (časopis DOMa), Bajkalská 30, P. O. Box 48, 829 48 Bratislava 25.