Investície, ktoré vedú k úspore

Proces zateplenia stien, výmeny okien či vchodových dverí nie je len „faceliftom“, ktorého cieľom je zatraktívniť vzhľad bytového domu. Je to len akási pridaná hodnota. Hlavnou výhodou sú: energetická úspora, moderné a zdravšie bývanie.

Zatepľovanie fasád a výmena okien sa uplynulé roky stali akýmsi trendom u vlastníkov bytov v panelových a tehlových domoch starších ako 30 rokov. Často však tieto vizuálne modernizácie „na vlastnú päsť“ nesplnili po realizácii také očakávania, ako majitelia mali. Prečo? Odpoveď je jednoduchá! Pretože stavba nebola riešená komplexne. Zatepliť napríklad len severnú stenu objektu, vymeniť síce okná na bytoch, no strechu a pivničné okná nechať pôvodné, by sme pokojne mohli prirovnať k tomu, ako uviazať si okolo krku šál, na hlavu natiahnuť čiapku, na nohy obuť topánky, no hrubú bundu nechať zavesenú kdesi na vešiaku. Preto, ak už do takejto investície ako bytové spoločenstvo pôjdete, spravte to tak, aby revitalizácia objektu viedla k maximálnej možnej úspore na energiách.

HLAVNE NEPODCENIŤ VÝBER

Proces obnovy budovy si žiada veľké a precízne odborné znalosti problematiky, ako aj skúsenosti. Na výber zodpovedného projektanta a realizačnej firmy je nutné klásť veľký dôraz, lebo to, čo sa zanedbá na začiatku, teda v procese tvorby projektu, následne povedie k chybám vo fáze realizácie a navýšeniu nákladov. Alfou a omegou je tepelnotechnický posudok stavby, ktorý sám ukáže, čo je potrebné urobiť a v akej miere, aby sa po rekonštrukcii dosiahla maximálna možná energetická úspora. Na základe kvalitného projektu sa následne dozviete ako a čím zatepľovať fasádu, nároky na nové okná a vchodové dvere, ale aj zaizolovanie strechy. Treba určite pripomenúť aj to, že najnižšia cenová ponuka zrejme nebude viesť k postačujúcemu riešeniu.

CHCEME MODERNÝ A ZDRAVÝ DOM

Nielen energetická úspora, ale aj komfortné bývanie, ktoré reaguje na potreby dnešnej doby, či skutočne zdravé prostredie patria medzi požiadavky a benefity, ktoré v prípade dlhodobého bývania uprednostňujeme. Výmena či modernizácia výťahov v prípade panelových domov je výhodná nielen s ohľadom na bezpečnosť, ale aj úsporu elektrickej energie. Taktiež výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome patrí medzi úkony, ktoré rozhodne stoja za zváženie v zmysle posunutia sa na vyššiu úroveň. Vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov váš bytový dom taktiež posunie vpred ako z pohľadu komfortného bývania pre mladé rodiny, tak aj s možnosťou predaja bytov osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu. Samozrejme, mimoriadne významné s ohľadom na ozdravenie domu je odstraňovanie azbestových rúr v „stupačkách“. Mnohé bytové domy na území našej krajiny už majú tento úkon úspešne za sebou.

VLASTNÁ KOTOLŇA AJ NOVÉ BALKÓNY – PREČO NIE?

V prípade, že sa chcete osamostatniť od doterajšieho centrálneho dodávateľa tepla a uvažujete o vybudovaní vlastnej domovej kotolne v starom tehlovom dome, kde v minulosti vlastné kotolne boli, to pôjde o čosi jednoduchšie, pretože máte na to v suteréne vyčlenený priestor. Avšak, aj v panelových domoch je možne zriadiť novú kotolňu. Investícia, s ktorou však treba počítať sa pohybuje od zhruba 30 000 až do 100 000 eur s tým, že ceny plynu sú pre bytové doby s vlastnou kotolňou o 40 % vyššie ako pre veľkoodberateľov. Ide teda o krok, ktorý treba veľmi dôkladne zvážiť, samozrejme, na základe odborného posudku. Veľmi atraktívnym sa v rámci zateplenia a obnovy fasády bytových domov stalo aj dobudovanie balkónov k starým tehlovým alebo panelovým domom, ktoré ich doposiaľ nemali. Tento krok rozhodne pridá na atraktivite bytom aj s ohľadom na ich prípadný predaj. Pravdaže, sezónne sušenie bielizne či ranná káva na balkóne sú vítaným bonusom k vášmu doterajšiemu bývaniu.

AKO ZASTREŠIŤ FINANCOVANIE?

Vďaka stavebnému sporeniu a výhodným úverom od Prvej stavebnej sporiteľne jednoducho zvládnete čiastočnú, ale aj celkovú obnovu svojho bytového domu.

Výhody:

• sporenie s úrokom až 1 % ročne

• štátna prémia 

• Stavebný úver až do výšky 50 000 € bez skúmania bonity bytového domu.

• Bezplatné posúdenie energetického stavu bytového domu.

• Voľba fixácie úrokovej sadzby od 1 roka až po celú dobu splatnosti úveru.

Financovať môžete:

• zateplenie bytového domu, fasádu vrátane nových okien

• výmenu alebo opravu strechy

• nový výťah alebo opravu a modernizáciu súčasného

• výmena rozvodov ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody

• úpravu aj celkovú obnovu spoločných priestorov

Stavebné sporenie na obnovu bytových domov podporuje štát štátnou prémiou, ktorá je určená pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, pričom na každé 4 byty v bytovom dome pripadá 1 štátna prémia.

Čo na to odborníci?

Ing. Júlia Slobodová, produktová špecialistka Prvej stavebnej sporiteľne

Úvery pre bytové domy z PSS sú naozaj výhodné. Predstavte si dom s 32 bytmi, kde platí majiteľ bytu mesačne do fondu prevádzky, údržby a opráv (FPÚO) 25 eur. Za celý dom je to teda za mesiac spolu 800 €. Naplánovali ste si obnovu za 100 000 €. V PSS si zoberiete medziúver v tejto výške s úrokovou sadzbou 1,25 %, ktorú vám garantujeme jeden rok. Mesačná splátka takéhoto úveru bude pri splatnosti 30 rokov iba 367 €. Tvorba do FPÚO je na vami požadovanú výšku úveru úplne postačujúca a každý mesiac vám zostane ešte 433 €, ktoré môžete použiť na iný účel. Nezabudnite, že obnovou môžete ušetriť aj na nákladoch za energie. Správne naplánovanie opatrení na takúto úsporu môžete získať vďaka energetickému posúdeniu bytového domu. PSS ho záujemcom o obnovu poskytuje zdarma. Viac informácií a konkrétnu ponuku úveru získate u našich obchodných zástupcov.

Lenka Malicherová, zástupkyňa bytového spoločenstva

Asi pred dvadsiatimi rokmi náš panelový dom prešiel prvou vlnou rekonštrukcie, teda zateplením fasády. Samozrejme, nešlo o dostatočný krok na ceste k ušetreniu nákladov za teplo. Rozhodli sme sa preto riešiť projekt rekonštrukcie nášho panelového domu komplexne. Tepelnotechnický posudok jasne hovorí, že k dosiahnutiu maximálnej možnej úspory je nevyhnutné vymeniť vchodové dvere, zaskliť všetky lodžie, vymeniť plastové okná na bytoch, ktoré mali ešte pôvodné drevené okná a taktiež vymeniť všetky okná na spoločných priestoroch. Celý proces od jeho schválenia na bytovej schôdzi v októbri 2018 bol ukončený k prvému júnu 2019. Očakávame úsporu na energiách približne 50 %. 

Eva Mikulec Sivá, realitná kancelária M Grey + foto

Obnova bytových domov má významný vplyv na predaj a cenu nehnuteľnosti. V dnešnej dobe sociálnych sietí a internetu snáď viac ako kedykoľvek predtým, keďže každý deň môžeme vidieť pekné, zdravé a moderné formy bývania. Nie je výnimkou, že investori uprednostňujú hoci drahšie počiatočné náklady na kúpu bytu  avšak v čistom a vynovenom bytovom dome. Samozrejme, veľkú úlohu  z finančného hľadiska zohrávajú tiež nižšie náklady na teplo - s tým aj súvisiace šetrenie a v poslednej dobe citlivá téma ochrany životného prostredia. V prípade starších bytových domov dostávame od klientov najčastejšie otázku či už prebehla rekonštrukcia rozvodov v stupačkách. Ak nie, od kúpy bytu ich odrádza reálna hrozba rozbitia kúpeľne či toalety a tiež ich logická obava rekonštrukcie týchto priestorov okamžite po kúpe, no zároveň neochota bývať v starom ešte nerekonštruovanom.

Tomáš Horváth – obchodný riaditeľ Revistav + foto

Celkovou obnovou môže bytový dom dosiahnuť úsporu minimálne 35 % a viac z celkovej spotreby energií. Takúto úsporu musíte dosiahnuť už aj vo vypracovanom projekte pokiaľ sa rozhodnete financovať váš bytový dom prostredníctvom ŠFRB. Pri súčasných veľkých výkyvoch počasia je dôležite bytové domy zatepľovať z dvoch aspektov. Prvý je, že v horúcich letných dňoch nám izolujú domy od tepla a možnému prehrievaniu, v zime šetria energie. Ďalším dôležitým faktom je, že panelové a tehlové domy staršieho typu majú za sebou 30 – 50 rokov života. Za takúto dobu vykazujú značné poškodenia a systémové poruchy fasád a balkónov, preto je veľmi dôležitá ich oprava a rekonštrukcia s cieľom predchádzať havarijným stavom.

  • 30.10.2019
  • Text: Kristína Falťanová
  • Foto: PSS