Záhrada na stene

Zaujímavým trendom posledného obdobia sú vertikálne záhrady. Nachádzajú využitie v interiéroch ale aj exteriéroch. Technicky ide o rovnaké riešenie, s tým, že v exteriéroch je spektrum vhodných rastlín do zelených stien širšie.

Vertikálne záhrady sú inovatívnym spôsobom pestovania zelene na plochách, ktoré sú kolmé k podlahe či rovine pozemku. Ide o netradičné, ale atraktívne riešenie, ktoré reflektuje na nedostatok voľného miesta pre bežnú zeleň, ale aj všeobecne chýbajúce zelené plochy najmä v mestách. Hoci si exteriérovú vertikálnu výsadbu možno vytvoriť v podstate kdekoľvek, najviac sa hodí do mestského prostredia a do moderných priestorov. Je to aj prirodzené, pretože zeleňou porastené plochy príjemne doplnia množstvo betónových plôch.

Popínavá zeleň alebo vertikálna?
Ak nemáte financie nazvyš, uprednostnite popínavú zeleň. Založenie takéhoto porastu zvládnete aj svojpomocne. Vertikálna výsadba bude pôsobiť atraktívne a zaujímavo. Zároveň je to zeleň, ktorá vám „neprerastie cez hlavu“, tak, ako je to bežné pri popínavej zeleni.

Výhody

Vertikálne záhrady majú, samozrejme, svoje výhody aj nevýhody. Hlavnou je, že nezaberú veľa miesta. Vytvoriť ich možno aj v malom dvore či átriu a v pomerne husto zastavanej zástavbe. Prirodzene však nemusia byť na danom mieste jedinou zelenou plochou. Pokojne ich možno kombinovať aj s ostatnými, tradične vysadenými zelenými plochami, alebo rastlinami vo vegetačných nádobách. Ide dokonca o celkom zaujímavé spojenie. Vertikálna výsadba, ak je založená správne a zeleň sa bohato rozrastie, pôsobí upokojujúco, harmonicky, tlmí hluk, pomáha čistiť vzduch, zlepšuje akustiku a zvyšuje vzdušnú vlhkosť, zachytáva prachové častice a zlepšuje na danom mieste mikroklímu. Pekná vertikálna záhrada môže byť zaujímavou kulisou pre výsadby na záhonoch. Nie je pritom potrebné, aby bola rozsiahla.

Nevýhody

Nie všade si vertikálnu výsadbu možno vybudovať. Dôležité je posúdiť stav steny. Mala by byť dostatočne nosná  a zaizolovaná. Určitou nevýhodou je skutočnosť, že treba rátať s vyššou investíciou. Hoci založenie takejto zelenej plochy nemusí byť pre zručného domáceho majstra problém, predsa len je lepšie spoľahnúť sa na odbornú firmu, ktorá sa zakladaním takejto zelene zaoberá. Tých je na Slovensku už niekoľko. Dôležité je totiž dielo zvládnuť po konštrukčnej stránke a zároveň vybrať do daného prostredia vhodné rastliny. Starostlivosť o zeleň vo vertikálnej výsadbe nie je spočiatku možno jednoduchá, ale ide o činnosti, ktoré sa dajú rýchlo osvojiť. Aj v tomto smere dokáže pomôcť špecializovaná firma, ktorá navyše poskytuje na dielo aj záruku. Zavlažovanie rastlín prebieha automaticky, rovnako aj prihnojovanie, vďaka čomu sa zelená plocha rýchlo rozrastá. Na výsledný efekt tak netreba čakať príliš dlho.

Výber rastlín
Pre exteriérové vertikálne záhrady sa hodí pomerne široké spektrum vonkajších rastlín. Mali by byť vhodné do daných podmienok – hlavne z hľadiska svetelnosti, kompaktného rastu, pestovateľsky menej náročné. Nemá zmysel vysádzať pekné, ale na choroby a škodcov náchylné druhy. Žiadalo by to častejšie zásahy. Ideálne je zvoliť druhy, ktoré sú jednoducho dostupné. Výmena uhynutého jedinca potom nie je problém. Ide teda najmä o tieto rastliny:

Trvalky okrasné kvetom - ako doplnok ostatným trvalkám
Trvalky okrasné listom - tieto by mali mať prevahu
Nízke dreviny - vždy kompaktnejšieho rastu
Okrasné trávy - skôr nižšie
Papraďorasty - rozmanité druhy
Popínavé rastliny - v obmedzenom množstve
Letničky a dvojročky - len sezónne
Vybrané druhy cibuľovín - znášajúce vyššiu vlhkosť

Vertikálna vegetačná plocha
Základ tvorí kovový, dostatočne pevný rám. Tento je najčastejšie pripevnený na stenu. Medzi rámom a stenou je vždy priestor, ktorý zabezpečuje prúdenie vzduchu. Vnútri nainštalovaného rámu sú panely s geotextíliou, kam sa vkladajú jednotlivé rastliny. Smeruje k nim kvapková závlaha, ktorá ich zásobuje živinami. V dolnej časti zostavy je okrem nevyhnutného čerpadla nádrž na prebytočnú zálievkovú vodu, ktorá sa opäť používa na zálievku. Všetko pracuje úsporne a efektívne. V ponuke sú však aj systémy, ktoré umožňujú pestovanie rastlín v špeciálnych substrátoch. Ide o akýsi stavebnicový systém zložený vo vnútri konštrukcie z menších plastových črepníkov rôznej veľkosti. Prednosťou tohto spôsobu je, že ak niekde rastlina uhynie, jednoducho sa daný črepník aj s uhynutou rastlinou vyberie a nahradí novou. Opäť tu funguje automatická zálievka a prísun živín. Na jeden meter štvorcový sa vysádza asi 30 rastlín. Vyskladať z nich možno vizuálne príťažlivé kompozície a obrazce v rôznych odtieňoch zelenej, či inej farebnosti.

  • 17.07.2018
  • Text: Daniel Košťál
  • Foto: isifa/shutterstock