Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní


IBAN kalkulačka

Správnosť prideleného čísla účtu vo formáte IBAN si môžete overiť prostredníctvom kalkulačky:

Výpočet má len informatívny charakter.

IBAN Kalkulačka

SEPA – Single Euro Payments Area = Jednotná oblasť platieb v eurách

Cieľom SEPA (Single Euro Payments Area – jednotná oblasť platieb v eurách) je odstránenie rozdielov pri realizácii domácich platieb a cezhraničných platieb v mene euro v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Spotrebitelia, podniky, obchodníci a verejný sektor budú schopní realizovať platby a inkasá v mene euro v rámci tejto oblasti rovnako jednoducho, rýchlo a lacno ako domáce platby.

SEPA krajiny

členské krajiny EÚ a Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko, Monako a San Marino

IBAN

  • International Bank Account Number je medzinárodne štandardizovaná forma čísla bankového účtu, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankovej inštitúcie príjemcu prevodu.
  • IBAN môže tvoriť maximálne 34-znaková kombinácia písmen a číslic.
  • IBAN pre SR obsahuje 24 znakov.

Vzor čísla účtu v tvare IBAN

Dňa 30. januára 2016 pri domácich platobných príkazoch ( v rámci členských krajín SEPA v mene EUR)

  • zaniká používanie čísla účtu vo formáte BBAN (desaťmiestne číslo účtu + kód banky). Číslo účtu je potrebné uvádzať iba vo formáte IBAN.
  • zaniká povinnosť uvádzať BIC (SWIFT kód banky príjemcu platba) – povinný zostáva iba pri platbách mimo SEPA priestoru.

SEPA platobné nástroje používané v PSS, a. s.

  • bezhotovostný prevod (úhrada) – SEPA Credit Transfer (SCT)
  • inkaso – SEPA Direct Debit (SDD)

SEPA prevod je bezhotovostná platba v mene EUR v rámci SEPA krajín, ktorú iniciuje platiteľ prostredníctvom platobného príkazu zadaného na spracovanie svojej banke, ktorá prevedie finančné prostriedky v prospech účtu príjemcu.

Na realizáciu SEPA prevodu v prospech účtu v PSS, a. s., potrebujete číslo vášho účtu v tvare IBAN.

Správnosť prideleného čísla účtu vo formáte IBAN si môžete overiť prostredníctvom našej kalkulačky.
Číslo účtu vo formáte IBAN nájdete vo svojom výpise z účtu a aj v potvrdení o uzatvorení zmluvy o stavebnom sporení. Názov účtu príjemcu je meno a priezvisko stavebného sporiteľa/obchodné meno/názov spoločnosti.
SEPA inkaso je platba realizovaná na základe príkazu od príjemcu platby, ktorý má od platiteľa súhlas (mandát) na realizáciu SEPA inkasa.
PSS, a. s., môže, za určitých podmienok, poskytovať SEPA inkaso ako službu pre svojich klientov. Klient ako platiteľ dá súhlas (mandát) na realizáciu SEPA inkasa priamo PSS, a. s.