Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní


Súťaž o najlepšie obnovený bytový dom 2019

Už 12-ty rok organizuje Prvá stavebná sporiteľňa spolu so Združením pre podporu obnovy bytových domov a vydavateľstvom odborných časopisov V.O.Č. Slovakia súťaž o najlepšie obnovený bytový dom na Slovensku.

Prvé miesto v 11-tom ročníku si odniesol bytový dom na ul. Arm. gen. L. Svobodu v Prešove.
V rámci rekonštrukcie zrealizovali obnovu obvodového plášťa, inštalovali termostatické ventily, obnovili balkóny a lodžie, vymenili stúpačky, zateplili a zaizolovali strechu. V budúcnosti očakávajú pod vplyvom zrealizovaných prác až 70-percentnú úsporu nákladov.

Pochváľte sa obnovou aj toho vášho bytového domu a prihláste ho do súťaže Najlepšie obnovený bytový dom 2019!
Prihláška

Súťaž sa koná v termíne od 1. 1. 2020 do 5. 3. 2020.

Účastníkmi súťaže sa stávajú všetky prihlásené spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, stavebné bytové družstvá a správcovia bytových domov, ktorí sú klientmi PSS, a. s., a splnia podmienky súťaže.

Odovzdávanie ocenení víťazom súťaže bude 26.3.2020 na stavebnom veľtrhu CONECO 2020.