Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní


Riadne valné zhromaždenie PSS, a. s.


Dňa 23. 04. 2020 sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom 5000 (slovom: päťtisíc) hlasov, t.j. 100 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.
Ako sa k jednotlivým bodom programu hlasovalo si prečítajte v tomto dokumente.