Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní


Riadne valné zhromaždenie PSS, a. s.

Dňa 12. 05. 2021 sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

O všetkých návrhoch programu riadneho valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov pri všetkých hlasovaniach bol 100 % hlasov, počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 5000 kusov akcií v menovitej hodnote 13.300,- EUR, čomu zodpovedá základné imanie vo výške 66.500.000,- EUR. Proti návrhom hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Zdržalo sa hlasovania 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.