Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní


Riadne valné zhromaždenie

Dňa 05.05.2022 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Výsledky hlasovania k jednotlivým bodom programu riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. ktoré sa uskutočnilo dňa 05.05.2022 (PDF, 104 kB)