Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní


Unikátne poistenie pre vašu rodinu

Nenechajte nič na náhodu! Zabezpečte svojich blízkych v nepriaznivých životných situáciách, alebo si zlepšite vlastnú finančnú situáciu na dôchodku. Kapitálové životné poistenie sprostredkúvame pre UNIQA pojišťovnu, a. s., pobočku poisťovne z iného členského štátu. Spojenie dvoch silných a spoľahlivých partnerov vám prináša zaujímavé výhody:

 • poistenie aj bez skúmania zdravotného stavu,
 • garantovaná výplata poistnej sumy a nárok na podiel na zisku,
 • bonus pre prípad ťažkých úrazov.
 • Poistenie môže uzatvoriť osoba od 18 do 60 rokov.
 • Prekážkou pre uzatvorenie poistenia nemusí byť ani váš súčasný nepriaznivý zdravotný stav.
 • Každý vytvorený a pripísaný podiel na zisku sa stáva neodňateľnou súčasťou vášho poistenia.

Dôležité informácie v čase pandémie ochorenia COVID-19

V prípade, ak má klient uzatvorené Unikátne poistenie pre vašu rodinu, teda Kapitálové životné poistenie, a ochorie na COVID-19, poisťovňa plne kryje riziká.

Výška poistného pri Unikátnom poistení pre vašu rodinu (Kapitálovom životnom poistení) môže byť znížená vzhľadom na zhoršenú finančnú situáciu v aktuálnom období (min. 10 €/mesačne, resp. min. PS = 1000 €).

Práve v tejto dobe neodporúčame rušiť existujúce poistenie. Je dôležité zostať zodpovedný a na riziká sa dostatočne pripraviť.

Mám záujem Videohovor

Príklady poistenia pre vašu rodinu – 33-ročný klient poistený do 65 rokov

Dohodnutá poistná suma Poisťovňa garantovane vyplatí BONUS
ak úraz zanechá trvalé následky 50% a viac, poisťovňa vyplatí
Mesačné poistné
v prípade úmrtia v prípade úmrtia úrazom na konci poistenia (dožitie)
7 000 € 7 000 € * 14 000 € * 7 000 € * 50 000 € 21,38 €
20 000 € 20 000 € * 40 000 € * 20 000 € * 50 000 € 57,76 €

 

* + dovtedy vytvorený podiel na zisku

Užitočné informácie

Aká je poistná suma pre prípad smrti?

Poisťovňa vyplatí pozostalým zmluvne dohodnutú poistnú sumu navýšenú o vytvorený podiel zisku.

Aká je poistná suma pre prípad smrti úrazom?

Poisťovňa vyplatí pozostalým dvojnásobok zmluvne dohodnutej poistnej sumy navýšený o vytvorený podiel na zisku.

Aká je poistná suma pre prípad trvalých následkov úrazu?

BONUS, ak úraz zanechá trvalé následky v rozsahu 50 % a viac, poisťovňa vyplatí poistenému jednorazovo 50 000 €, pričom poistenie zostáva aj naďalej v platnosti.

Aká je poistná suma pre prípad dožitia?

Na konci poistenia poisťovňa vyplatí poistenému zmluvne dohodnutú poistnú sumu navýšenú o vytvorený podiel na zisku.

 

Lišiak odporúča

 • Sporenie Lišiak

  Obľúbený typ stavebného sporenia, pri ktorom máte výhodnú úrokovú sadzbu na vklady, prístup k svojmu účtu na portáli Moja PSS 24 hodín denne a to všetko bez akýchkoľvek poplatkov.

  Viac o sporení

 • Úvery na lepšie bývanie

  Vyberte si ktorýkoľvek úver z našej ponuky, a bývajte krajšie a lepšie už dnes. Využite úver na kúpu nehnuteľnosti, na jej modernizáciu alebo prestavbu. Vaše sny splníme aj vtedy, ak uvažujete o novom zariadení alebo nových elektrospotrebičoch.

  Viac o úveroch

Potrebujete pomôcť? Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.