Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní


Zákony a súvisiace informácie

Zákon o stavebnom sporení č. 310/1992 Zb. v úplnom znení (PDF, 709 kB)
Informácia o zmenách v zákone o stavebnom sporení, platných od 1. 1. 2019 (PDF, 141 kB)
Zákon o ochrane vkladov č. 118/1996 Z.z. (PDF, 871 kB)
Informácia o ochrane vkladov (PDF, 113 kB)
Informačný formulár pre vkladateľa (PDF, 86,7 kB)
Oznámenie o osobitnom vklade (DOC, 34 kB)
Všeobecné podmienky vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady (PDF, 350 kB)
Výška základnej úrokovej sadzby úverov na bývanie (PDF, 34,2 kB)
Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  (PDF, 926 kB) 
Koncepcia ochrany PSS, a. s., pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (PDF, 32 kB)
Kto je to politicky exponovaná osoba (PDF, 28,2 kB)
Vyhlásenie o súlade s pravidlami FATCA (PDF, 52,6 kB) 
Zákon č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní PDF, 1000 kB)
Zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní (PDF,822 kB)
Poučenie o následkoch uzatvorenia spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy (PDF, 150 kB)
Zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov (PDF, 832 kB)
Informácia pre klienta, ktorý je spotrebiteľom, o možnosti alternatívneho riešenia sporov (PDF, 25 kB)
Informácia pre klienta, ktorý nie je spotrebiteľom, o možnosti rozhodcovského riešenia sporov alebo iného mimosúdneho riešenia sporov (PDF, 24 kB)