Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní


Zákony a súvisiace informácie

Zákon o stavebnom sporení č. 310/1992 Zb. v úplnom znení (PDF, 709 kB)
Informácia o zmenách v zákone o stavebnom sporení, platných od 1. 1. 2019 (PDF, 141 kB)
Zákon o ochrane vkladov č. 118/1996 Z.z. (PDF, 895 kB)
Informácia o ochrane vkladov (PDF, 45 kB)
Informačný formulár pre vkladateľa (PDF, 41 kB)
Oznámenie o osobitnom vklade (DOC, 34 kB)
Všeobecné podmienky vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady (PDF, 350 kB)
Výška základnej úrokovej sadzby úverov na bývanie (PDF, 34,2 kB)
Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  (PDF, 943 kB) 
Koncepcia ochrany PSS, a. s., pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (PDF, 32 kB)
PSS chce poznať svojich klientov (PDF, 31 kB)
Kto je to politicky exponovaná osoba (PDF, 28,2 kB)
Vyhlásenie o súlade s pravidlami FATCA (PDF, 52,6 kB) 
Zákon č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní PDF, 1000 kB)
Zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní (PDF,822 kB)
Poučenie o následkoch uzatvorenia spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy (PDF, 150 kB)
Zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov (PDF, 832 kB)
Informácia pre klienta, ktorý je spotrebiteľom, o možnosti alternatívneho riešenia sporov (PDF, 26 kB)
Informácia pre klienta, ktorý nie je spotrebiteľom, o možnosti rozhodcovského riešenia sporov alebo iného mimosúdneho riešenia sporov (PDF, 24 kB)

Archív

Stavebné sporenie

Všeobecné informácie pred uzatvorením zmluvy o úvere na bývanie účinné od 1. 1. 2019 (PDF, 138 kB)
Všeobecné informácie pred uzatvorením zmluvy o úvere na bývanie účinné od 1. 1. 2018 (PDF, 42 kB)
Obchodné podmienky pre službu Moja PSS, znenie účinné od 21. 3. 2016, zverejnené 1. 3. 2016  (PDF, 290 kB)
Obchodné podmienky pre službu Moja PSS, znenie účinné od 1. 7. 2020 so zvýraznemými zmenami, zverejnené 16. 6. 2020 (PDF, 95 kB)  
Všeobecné podmienky stavebného sporenia a úverov pre fyzické osoby, znenie účinné od 1. 4. 2017, zverejnené 16. 1. 2017 (PDF, 229 kB)
Všeobecné obchodné podmienky PSS, a.s., na poskytovanie spotrebiteľských úverov na vybavenie domácnosti fyzickým osobám, znenie účinné od 1. 4. 2017, zverejnené 16. 1. 2017 (PDF, 160 kB)
Všeobecné podmienky stavebného sporenia právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, znenie účinné od 1. 4. 2017, zverejnené 16. 1. 2017 (PDF, 207 kB)
Všeobecné informácie pred uzatvorením zmluvy o úvere na bývanie účinné od 21. 3. 2016  (PDF, 290 kB)
Obchodné podmienky pre službu Moja PSS, znenie účinné od 21. 3. 2016, zverejnené 1. 3. 2016  (PDF, 249 kB)  

Poistenie

Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie, 2014 (PDF, 148 kB)
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku a zodpovednosti fyzických osôb, 2013 (PDF, 289 kB)
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie, 2012 (PDF, 306 kB)
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku a zodpovednosti fyzických osôb, 2010 (PDF, 139 kB)